VERGROOT UW KANS OP SLAGEN VAN CHEMOTHERAPIE

Altijd in overleg met uw behandelend arts en in aanvulling op een door een arts ingezette interventie! 

Door vasten vergezeld te laten gaan van voor en na een voedselaanpassing, inname van voedingssupplementen en een zeer gezonde levensstijl.

Drie aanbevolen voedingssupplementen zijn Ecomer http://www.takecare.nl/product/ecomer/ ),

Propolis (meerdere aanbieders) en Quinton  ( https://originalquinton.com/ ).

KANKER IS GEEN “ZIEKTE” MAAR EEN CELMUTATIE!

Professor David Khayat legt in een interview uit dat “kanker geen ziekte is”. Wetenschappers zijn al jaren op zoek naar het molecuul dat deze ziekte kan bestrijden. Sinds 2011 hebben we de bevestiging dat kanker een mutatie van de cel is met verandering van het genetische erfgoed. Meestal sterven de mutante cellen af. Bij kanker worden de mutante cellen echter aangepast aan hun omgeving en leven. Vervolgens gaan ze een oneindig ratificatieproces aan en worden ze kwaadaardig. Interessant is dat de nieuwe genetische vingerafdruk van de kankercel verschilt van de genetische vingerafdruk waar deze oorspronkelijk vandaan kwam. De genetische vingerafdruk is veranderd. De oplossing is dus een therapie gebaseerd op de bepaling van de genetische afdruk.

EEN CEL WORDT CARCINOGEEN DOOR GEBREK AAN ZUURSTOF.

Robert Masson (naturopaat) https://www.cena-ecole-masson.fr/robert-masson/ van zijn kant, legt uit dat cellen die verstikt zijn door afval (pesticiden, drugs, synthetische producten, alcohol, tabak, mobiele telefoon, te veel eten, snacken, enz.) fermentatie gebruiken om de energie te produceren die nodig is voor hun overleving in een anaerobe omgeving. Bij deze fermentatie ontstaat melkzuur. Dit zuur zorgt ervoor dat de DNA-verbindingen worden verbroken. De gemuteerde cel wordt dan “gek” en prolifereert.

Om de kans aan u te vergroten in geval van kanker, moet vasten vergezeld gaan van voor en na een voedselaanpassing, inname van voedingssupplementen en een zeer gezonde levensstijl. De drie aanbevolen voedingssupplementen zijn Ecomer, Propolis en Quinton. Ecomer bevat alkylglycerolen uit haaienleverolie uit koude zeeën. Uit de getuigenissen van Robert Masson blijkt dat de patiënten die deze Alkylglycerols, drie weken voor chemotherapie of radiotherapie voor een behandeling van kanker (behalve leukemie) gebruiken, tot grote verbazing van de artsen weinig of geen neven effecten hebben tijdens behandeling. Oncologen zijn soms zo verrast dat ze zich afvragen of de patiënt de doses chemo heeft ingenomen of dan aanbieden om de doses te verhogen en de duur van het protocol te verkorten. Professor Henri Joyeux (Chirurgien Cancérologue)  https://professeur-joyeux.com/  gebruikt Ecomer voor zijn patiënten.

Het is daarom interessant voor een kankerpatiënt om zowel het effect van Ecomer als dat van vasten te versterken. Ofwel om chemotherapie mogelijk te vermijden of om beter door een chemotherapie heen te komen. In dit geval moeten, afhankelijk van de vitaliteit van de patiënt, 5 tot 7 dagen vasten en Ecomer-kuren worden gedaan voor en tijdens een chemobehandeling.

Voor vermoeide en gebrekkige mensen is het ook goed om Fortior (sporenelementen) van SND te nemen. Dit natuurlijke voedingssupplement helpt de meest voorkomende tekorten te corrigeren en verbetert de vitaliteit.

WAAROM STERVEN KANKERCELLEN ALS WE VASTEN?

Dr. Valter Longo  ( https://valterlongo.com/biography/ ) is een Italiaanse onderzoeker, hij woont en werkt in de Verenigde Staten. Zijn onderzoek is tegelijkertijd fascinerend en eenvoudig! Hij bevestigde het effect van vasten op kankercellen. Zijn getuigenis in de film van Sylvie Gilman en Thierry de Lestrade “Vasten, een nieuwe therapie?”  verduidelijkt dat onze gezonde cellen tijdens het vasten zichzelf beschermen en zelfs beter worden. Ze hebben een genetisch erfgoed behouden waardoor ze zich kunnen aanpassen aan extreme omstandigheden (aan het gebrek aan koolhydraten tijdens het vasten). Omgekeerd hebben kankercellen deze genetische erfenis verloren en zijn ze afhankelijk van koolhydraten. Zonder koolhydraten gaan kankercellen achteruit of verdwijnen zelfs. Het proces kan worden versneld met chemotherapie.  Dr. Valter Longo heeft studies gepubliceerd bij muizen die zijn blootgesteld aan zeer hoge doses chemotherapie. Doses proportioneel buiten het draaglijk voor een mens. Nuchtere muizen overleven en hebben geen bijwerkingen. Etende muizen sterven of lijden aan een diep trauma.

Valter Longo

Bijgevoegd is een video van Valter Longo’s getuigenis. Voor degenen die Engels begrijpen.  https://youtu.be/LGafhm1cuSI

Dr. Valter Longo – Cycli van vasten vertragen groei van tumoren
Getuigenis van Valter Longo, waaruit blijkt dat normale cellen tijdens het vasten goed vasten weerstaan ​​terwijl kankercellen verdwijnen.

Deze video is interessant om te bekijken, zelfs als je geen Engels verstaat. U zult muizen vinden waarin doses chemo zijn geïnjecteerd. Degenen die ziek zijn, werden gevoed tijdens chemo. Degenen die het goed doen, vasten tijdens chemo.

VOORZORGSMAATREGELEN VOORDAT U BEGINT MET VASTEN:

Voor een persoon met kanker wordt aanbevolen om voor het vasten de vitaliteit en de gewichtsreserves te controleren. Het is ook goed om in fasen door te gaan en de eerste keer niet langer dan twee dagen te vasten. Samenvattend: laat voor, tijdens en aan het einde van het vasten dit vergezeld van een medisch onderzoek! Vasten is niet gevaarlijk, maar als u kanker heeft of als u ziek bent, kunt u het beste begeleid worden. Zie hier voor een begeleiding bij thuis vasten ; een langdurige vastenkuur .

Hebben we vasten getest op kankerpatiënten?

Deze laboratoriumvondst bij muizen werd geverifieerd bij 10 patiënten door Dr. Valter Longo. Hij meldde in een onderzoek uit 2009 dat hij 10 vrijwillige patiënten had geprobeerd bij wie de diagnose van verschillende soorten maligniteiten in vasten was gesteld vóór (48-140 uur) en / of na (5-56 uur) chemotherapie. Geen van deze patiënten, die gemiddeld 4 verschillende cycli chemotherapie in combinatie met het vasten hadden gekregen, had significante bijwerkingen veroorzaakt door het vasten zelf gemeld. Ondanks de chemo vertonen de vrijwilligers een betere vitaliteit en minder gastro-intestinale neveneffecten.

Andere getuigenissen

Deze ervaringen bevestigen wat door Duitse artsen (volgens natuurgeneeskundige Robert Masson) in concentratiekampen is waargenomen. Ondanks de extreme omstandigheden en ondraaglijke stress werden de gevangenen genezen van hun kanker. Zo ook in het laboratorium: hoe meer dieren worden gevoerd, hoe meer ze kanker krijgen. Hoe zuiniger hun dieet met periodes van vasten, hoe beter hun gezondheid.

Voor degenen die geen Engels begrijpen, dit is wat Dr. Valter Longo uitlegt in de video hierboven:

In deze studie hebben we een grote verscheidenheid aan kankers bij dieren getest. Sommige waren menselijke kankers en andere waren kankers bij muizen. We hebben veel verschillende soorten kanker getest. Variërend van borstkanker, eierstokkanker, melanoom, glioom en anderen. We ontdekten dat vasten muizen kon beschermen tegen de bijwerkingen van chemotherapie.

Afbeelding van een muis die niet vastte vóór chemotherapie: de muis trilt en verkeert in slechte gezondheid.

 

Afbeelding van een muis die vastte vóór chemotherapie: de muis lijkt en verkeert in een betere gezondheid.

Onze ervaring leverde echter geen duidelijke informatie op of vasten het hele organisme beschermde, inclusief ook kankercellen of alleen gezonde cellen. Als vasten ook kankercellen zou beschermen, zou onze ervaring waardeloos zijn.

Het kostte vijf jaar om aan kankercellen te werken om erachter te komen hoe kankercellen reageren. We ontdekten dat vasten ondraaglijke aandoeningen voor kankercellen veroorzaakte en, nog verrassender, we ontdekten dat zelfs zonder chemotherapie het vasten het aantal kankercellen verminderde.

VASTEN, EEN ONDRAAGLIJKE EXTREME OMGEVING VOOR KANKER!

De focus tot nu toe was: hoe kunnen we kankercellen elimineren en gezonde cellen beschermen met een magisch wapen? We ontdekten dat uiteindelijk niet de oplossing was om het magische wapen te vinden, maar om in te spelen op de omgeving van de cel. Door een extreme omgeving te creëren, kunnen normale cellen zich aanpassen, terwijl kankercellen zich niet kunnen aanpassen. Wanneer de cel muteert, verliest ze haar genetische erfgoed en dat is precies het geval bij kankercellen. Door de mutatie van de cel verliest deze zijn vermogen om zich aan te passen aan een extreme omgeving. Vasten is waarschijnlijk een van de meest extreme omgevingen die je kunt tegenkomen, daarom hebben kankercellen het zo moeilijk om vasten te ondersteunen, de grote vermindering van glucose, forse afname van groeifactoren. Bij vasten zijn er zoveel dingen buiten de cel die veranderen dat de kankercel de situatie niet meer aankan en verdwijnt. Kankercellen kunnen zich niet aanpassen aan de extreme situaties van vasten. Ons lichaam is genetisch beter toegerust om zich aan vasten aan te passen dan aan chemotherapie. Kankercellen en tumoren zijn niet aangepast aan vasten en verminderen of verdwijnen daarom als we vasten.

Hoe passen cellen zich aan vasten aan?

Om het mechanisme te begrijpen waarmee vasten gezonde cellen beschermt, analyseerde het team van Valter Longo de verandering in genetische expressies die het functioneren van cellen reguleren. Ze selecteerden lever-, hart- en spiercellen. Na twee dagen vasten mat Valter Longo significante veranderingen in gen-expressie. In het bijzonder een vertraging van de proliferatie en een beschermingswijze van de cellen. Gezonde cellen passen zich aan aan de verandering in de omgeving als gevolg van vasten. Kankercellen voldoen niet aan de criteria voor aanpassing en worden zeer kwetsbaar voor de verandering in de omgeving als gevolg van vasten.

We zien in de vierde kolom de cellen van een tumor in vergelijking met gezonde cellen kolom 1,2 en 3.

De genetische expressie van tumorcellen is anders dan die van gezonde cellen in een nuchtere omgeving.

Tanya Dorff legt uit: Toen we hoorden van de ontdekkingen van Dr. Longo, wilden we het op mensen met kanker leggen. We vonden het erg spannend omdat de applicaties groot waren en het gratis was.

Uniek was ook dat vasten een breed scala aan effecten kan hebben op kankerweefsel. Het maakte de ervaring erg aantrekkelijk en krachtig. Dus hebben we fase 1 van de test opgezet en mijn rol was die van controller. We hadden drie fasen van vasten, na 24, 48 en 72 uur. De eerste fase is nu afgerond en we zijn bevoegd om door te gaan naar fase twee.

 

Dr. Valter Longo biedt mensen met kanker aan om te vasten in samenwerking met een therapeut. Aan de voorwaarden voor vasten moet worden voldaan. Correcte bloeddruk, een goede vitaliteit en voldoende gewichtsreserves. Hij raadt af dit alleen te doen zonder ondersteuning.

Het kan 20 jaar duren om het vasten op alle kankers te testen, dus het is onrealistisch om te wachten totdat alles is getest en goedgekeurd voordat u van deze ontdekking kunt profiteren.

Meer informatie over het werk van Valter Longo: Vasten regenereert stamcellen.

 

Bron: https://www.jeunerpoursasante.fr/se-soigner/jeune-et-cancer/  14 juni 2017