0343 - 511489
info@takecare.nl
maandag - vrijdag van 9:00 - 17:00

Pain®Zap Durable + Pain®Zap Combi Pakket

PainZap Durable + Painzap combi pakket
Pain Zap Durable pijnbestrijding low frequencyPain®Zap pijnbestrijding pen

Pain®Zap Durable + Pain®Zap Combi Pakket

Pain®Zap Durable is de duurzame variant van de reguliere Pain®Zap, met één jaar garantie. Dit geldt niet voor de standaard Pain®Zap uitvoering! Beide pijnweg pennen zijn geschikt voor vermindering van pijnklachten. Toepassing op of nabij de pijnlijke plek. De Pain®Zap is daarnaast uitermate geschikt voor hand – en oor- acupunten.

 97,00  75,00

Productbeschrijving

De nieuwe manier van pijnbestrijding zonder medicijnen

Pain®Zap Durable is een medisch instrument waarmee u op verbazingwekkende, volledig natuurlijke manier de meeste gelokaliseerde of vanuit een pijnpunt uitstralende pijnen kunt controleren of zelfs volledig laten verdwijnen.

Het is ontworpen als een solide in metaal uitgevoerd product, met de grootte van een dikke pen waarin de pulsgenerator is ingebouwd. Bij het indrukken van de knop wordt een afgepaste elektrische puls afgeven, waardoor het lichaamseigen, natuurlijke pijnbestrijdingsysteem wordt geactiveerd. De pijn verdwijnt veelal enkele minuten na behandeling, pijnleniging houdt uren aan en de meeste pati‘nten hebben aan drie behandelingen per dag voldoende voor controle van de pijn. Er zijn geen bijwerkingen.

Pain®Zap Durable heeft een gebruiksgarantie van 1 jaar na aankoopdatum.

Instructies

painzap pen pijnbestrijding zonder medicijnenZo gebruikt u Pain®Zap

Houd Pain®Zap in Uw hand zoals afgebeeld.
Klem Uw vingers om metalen gedeelte.
Plaats de pen op de pijnlijke plek en druk op de zwarte knop.
Klik nu 30 tot 40 keer.
Uw Pain®Zap zal bij iedere klik een lichte, afgepaste electrische puls afgeven, die het natuurlijke, lichaamseigen pijn blokkeringssysteem activeert.

Een alternatief voor geneesmiddelen

Pain®Zap is effectief.
De pijnverlichting is het sterkst bij plaatselijke pijnen of pijnen die van een bepaald punt uitstralen zoals bij tenniselleboog en nekzweeplag/ whiplash.
Pain®Zap verlicht bij gelokaliseerde pijnen in 80 % van de gevallen de pijn sterk of volledig.
Eigen klinisch onderzoek heeft dit bij acute tenniselleboog aangetoond.
De pijn vermindert in minuten.
Pijnverlichting kan uren aanhouden. Gemiddeld zijn drie behandelingen per dag toereikend.
Pain®Zap is veilig en heeft geen bijwerkingen.

Tips

Pain®Zap functioneert ook door dunne kleding. De pen is dus overal te gebruiken.

Geaccepteerde medische techniek

Pain®Zap is gebaseerd op een reeds 30 jaar beproefde medische techniek uit de pijn poliklinieken genaamd ‘Transcutaneous Nerve Stimulation’ (TNS), ofwel zenuw stimulatie door de huid.
TNS staat bekend als effectief en veilig.
Afhankelijk van de pijnklacht en vorm mag de pen meermaal daags worden gebruikt: in de regel wordt drie maal per dag behandeld.

Welke pijn(en) kan ik met Pain®Zap behandelen?

Pain®Zap heeft effect bij acute en chronische pijnen.
Opmerkelijk goede resultaten heeft de pen bij tenniselleboog en -arm, muisarm en -hand, CTS, ofwel RSI (Repetitive Strain Injury) aandoeningen.
Voorts bij pijnen zoals spierpijn, rugpijn, schouderpijn, nekpijn, pijn in armen en/of handen, hoofdpijn, migraine, gewrichtspijn, sportblessures, peesschede ontsteking, arthritis, whiplash (nekzweepslag).

Kan iedereen Pain®Zap gebruiken?

De pen geeft een lichte electrische puls.
Mensen met een pacemaker mogen daarom Pain®Zap niet gebruiken.
Bij zwangerschap en epilepsie dient de (huis)arts geraadpleegd te worden, en verder mag U de pen niet in of tegen de ogen aan gebruiken.
Op natte of beschadigde huid (wond, wrat, blauwe plek) en op metalen implantaten (bijvoorbeeld heup of knie) wordt behandeling afgeraden omdat de lichte puls als onprettig ervaren zou kunnen worden.

Hoe werkt Pain®Zap?

De werking van TNS berust op het stimuleren van de zenuwbanen die naar de hypothalamus in de hersenen leiden, waardoor pijnstlillende ‘endorphines’ worden vrijgemaakt.
Deze endorphines (= lichaamseigen morphines) blokkeren de pijn.
Pijnverlichting treedt veelal na minuten op en kan vele uren aanhouden.
Pain®Zap is aangemeld bij het Ministerie van Volksgezondheid en geaccepteerd als medisch artikel (met CE certificatie klasse II) voor toepassing in Nederland.

Toepassingen

Acupunctuur is een geaccepteerd systeem van energiegeneeskunde.
Het is meer dan 3000 jaar bekend. De werking berust op het toepassen van een externe stimulus op specifieke, energetisch verschillende punten op de huid.
Ten gevolge hiervan vinden diverse neurale en biochemische reacties plaats.
U kunt uw Pain®Zap gebruiken voor het stimuleren van de acupunten met goede resultaten bij een grote verscheidenheid aan pijnen. Electro-acupunctuur (TENS) kan gezien worden als de ‘Westerse’ aanvulling op de traditionele acupunctuur.

Alhoewel TENS is gebaseerd op de ‘pijnpoort’ theorie van Melzack & Wall uit 1965, komen er steeds meer bewijzen dat door electrostimulatie lichaamseigen opoïden vrijgemaakt kunnen worden. Klassiek TENS is uitgebreid onderzocht (op Internet, Medline, vindt U bijvoorbeeld meer dan 1500 medische publicaties) en wordt ongeveer 30 jaar toegepast in de pijnpoliklinieken van de Westerse landen, waaronder die in Nederland.

Algemeen advies: bij aanhoudende klacht of ziekte: consulteer Uw arts.

Niet gebruiken bij (zie tevens de bijsluiter):
stimulatie van de acupunten mag niet plaatsvinden:

 • indien U een pacemaker heeft/een zwak hart hebt
 • bij zwangerschap: raadpleeg Uw arts
 • als U aan epilepsie lijdt: raadpleeg Uw arts
 • op een metalen implantaat (heup, knie e.d.)
 • op en rond de ogen
 • direct voor of binnen 20 minuten na zware lichamelijke inspanning, een zware maaltijd of een bad
 • op natte of beschadigde huid (wond, wrat, blauwe plek), of in vochtige omgeving
 • in de nabijheid van zuurstof of brandbare vloeistoffen
 • door kinderen jonger dan 12 jaar

Tips:

 • Selecteer per behandeling niet meer dan drie tot vier acupunten en wacht met de volgende behandeling 2 tot 3 uur om het resultaat te ervaren.
 • Indien meer dan 4 punten bij een indicatie worden aangegeven, varieer dan de punten per behandeling tot U de voor U optimale combinatie van acupunten heeft gevonden.
 • Zoek voor behandeling de acupunten op en markeer deze, bijv. met een afwasbare viltstift.
  Migraine en eenzijdige hoofdpijnen moeten tegenovergesteld behandeld worden: d.w.z. hoofdpijn/migraine rechts gelokaliseerd, behandel de acupunten aan de linkerzijde van het lichaam, bijv. arm, hand.

Het behandelen van moeilijk bereikbare pijnplekken, zoals de rug:
Uw vingers moeten goed rond metalen gedeeelte van de Pain®Zap zijn geklemd.
Als U op deze wijze de pijnlijke plek niet zelf kunt bereiken, dan zijn er twee alternatieve behandelmogelijkheden:

 • U kunt overgaan zelf de acupunten te behandelen, die in het navolgende acupunten-overzicht genoemd worden voor de indicatie/pijnklacht.
  Houdt rekening met het onder ‘Tips’ genoemde.
 • Een ander persoon kan bijvoorbeeld uw rug behandelen: deze persoon dient de Pain®Zap met de ene hand (met vingers goed rond de metalen gedeeelte van de Pain®Zap geklemd) op de pijnplaats te zetten en vervolgens de vingers van de andere hand plat op Uw rug te plaatsen naast de pen (om de kring weer te sluiten), vervolgens gaat men U behandelen (30x klikken).

Met dank aan James Roy Holliday III voor de informatie en tekeningen op de volgende pagina’s.

Referenties:

 1. Heydenreich, Z Artz Fortbild 85(1-2):37-9, 1991.
 2. Heydenreich, Psychiatr Neurol Med Pschol 42(8):500-507, 1990.
 3. Heydenreich, Z Artz Fortbild 83(17):877-9, 1989.
 4. Heydenreich, Psychiatr Neurol Med Psychol 40(12):717-23, 1988.
 5. Heydenreich, Z Gesambte Inn Med 43(22):651-3. 1988.
 6. Heydenreich, Z Artz Fortbild 82(24):1247-9, 1988.
 7. Behandeling van acute tenniselleboog met zenuwstimulatie door de huid (TENS, Transcutaneous Electronic Nerve Stimulation), Dr. Ole Asbjørn, huisarts.
 8. Behandeling van artrose van de knie met zenuwstimulatie door de huid (TENS, Transcutaneous Electronic Nerve Stimulation), Dr. Ole Asbjørn, huisarts.

Hoofd

Romp

 • ademhalingssysteem 2, 14, 1, 7
 • been krampen (nachtelijke) 4
 • blaas 9, 28
 • borst 3, 2, 1, 7
 • bronchitis 7, 14
 • buik:
  boven 5, 6
  onder 9, 5, 6, 2, 20
 • dunne darm 5, 6
 • eierstokken en baarmoeder 8, 13, 5, 6
 • endeldarm 4, 28
 • hartaanval 3, 2, 1, 21, 18
 • hernia 5, 6, 20
 • krampen, menstruatie- 13, 5, 2, 15
 • krampen, spier- 30, 31
 • longen 7
 • maag 8, 5, 6, 2
 • menstruatie 13, 5, 2, 15, 31, 20
 • misselijkheid 5, 6, 12
 • nek 8, 1, 7, 16, 17, 31, 24, 27
 • nieren 21
 • prostaat 13, 5, 6, 28
 • rugpijn:
  algemeen 9, 4, 5, 6, 17, 21, 24, 25, 27
  boven 17, 25, 27, 9, 4
  onder 4, 5, 6, 21
 • spierpijn door verrekking/ verdraaiing van spieren 4
 • spit 9, 4, 5, 6, 14, 1, 7, 28, 29
 • testikels 4, 5, 6  
 • urinewegen/ geslachtsorganen 13, 30, 31, 20
 • whiplash/ zweepslag in de nek 8, 4, 1, 7
 • zenuwpijn 4

Armen en benen

 

Lichaam

 • arthritis, jicht: Gebruik Pain®Zap op de pijnplaats
 • zenuw(hoofd)pijn 4

 

 

Ondersteun uw goede voornemens met Pain®Zap

Afvallen of stoppen met roken zijn goede voornemens.

U kent Pain®Zap als een pen die de pijn weg klikt.
Maar met Pain®Zap kunt u uw goede voornemen van afvallen en stoppen met roken ondersteunen.

Afvallen
Door specifieke acupunten te behandelen, worden in de hypothalamus endorfinen vrijgemaakt.
Verhoging van endorfinen in het bloed draagt bij tot een gevoel van welbevinden zoals verminderde eetlust, prettige stemming en betere concentratie.

Wist u dat door zwemmen ook endorfinen vrijkomen?

Door Pain®Zap – zo’n 30 minuten voor de maaltijd of zodra u een hongergevoel heeft – te gebruiken, kunt u de eetlust afremmen en ondersteunt u daarmee het afvallen.

Klik op deze link voor een beschrijving van de specifieke acupunten:
Behandelsuggestie voor afvallen

Stoppen met roken

Ook wanneer u wilt stoppen met roken kunt u Pain®Zap gebruiken als ondersteuning.

Nicotine beïnvloedt het endorfineniveau in het bloed.
Door specifieke acupunten te behandelen met Pain®Zap, worden in de hypothalamus endorfinen vrijgemaakt.
Hierdoor vermindert u de behoefte aan nicotine en hopelijk ook de behoefte aan een sigaret.

Pain®Zap kunt u zo vaak gebruiken als u nodig vindt.
Dit werkt absoluut niet verslavend…of misschien tijdelijk zolang u maar niet rookt.

Door Pain®Zap te gebruiken, kunt u de zin in roken verminderen en ondersteunt u daarmee het stoppen met roken.

Klik op deze link voor een beschrijving van de specifieke acupunten:
Behandelsuggestie voor stoppen met roken.

Studies

Klik hier om naar de studies te gaan.

Brochure aanvragen

Naam (verplicht)

Postcode + huisnummer (verplicht)

E-mail (verplicht)

Belangstelling in

Opmerking

Reviews

Er zijn nog geen reviews.

Wees de eerste om “Pain®Zap Durable + Pain®Zap Combi Pakket” te reviewen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *