Voor publicaties over alkylglycerol bij behandeling van kanker en versterking van uw immuun systeem volg onderstaande LINK.

Links Kanker gerelateerd en Afweer gerelateerd.