Alkylglycerolen worden sinds de jaren dertig wetenschappelijk bestudeerd en gebruikt in ziekenhuizen in de Scandinavische landen. Ze komen voornamelijk voor in hersenschim en haaienleverolie, de laatste is bijzonder resistent tegen veel aandoeningen, vooral die welke het immuunsysteem aantasten.

Alkylglycerolen, voor het eerst gesynthetiseerd in 1930 door Nobelprijswinnaar Sir Robert Robinson, reguleren het immuunsysteem, met name het beenmerg en de milt. Ze reguleren de celdeling.

Alkylglycerolen en immuniteit

Alkylglycerolen zijn te vinden in:

  • beenmerg
  • de milt
  • de lever

Deze drie organen produceren de actoren die de T- en B-lymfocyten, antilichamen en immunoglobulinen samenbrengen voor mogelijke interventie, en ontwikkelen de immuunafweerreactie van het lichaam.

Alkylglycerolen bevatten en interageren met de lipiden van de huidmembranen, waardoor de celdeling wordt gereguleerd. Ze verdunnen de lipide-rijke celmatrix. De membranen van onze cellen die rijk zijn aan alkylglycerolen krijgen een condensorfunctie en kunnen zich daardoor veel beter verdedigen.

Alkylglycerolen herstellen de elektrostatische ordening van de cel. Berichten tussen cellen zijn veel sneller dankzij de alkylglycerolen die aanwezig zijn in de fosfolipiden van de membranen. Alkylglycerolen zorgen voor een betere lezing en overdracht van berichten van cel tot cel dankzij een betere vloeibaarheid van de celmembranen.

De Scandinavische landen hebben expertise in het gebruik van alkylglycerolen wanneer de natuurlijke afweer van het lichaam verzwakt is.

Alkylglycerolen beschermen en versterken het immuunsysteem. Ze zijn ook wetenschappelijk getest in Frankrijk om aangevallen weefsels te beschermen en hun herstel mogelijk te maken. Ze beschermen de huid tegen de verschillende agressies en stralingen (UV van de zon, enz.) waaraan ze kan worden blootgesteld.

Functies van alkylglycerolen

Alkylglycerolen zijn:

1 – stimulerende middelen voor macrofagen

2 – PAF voorlopers: plaatjesaggregatiefactor

3 – plasmalogenvoorlopers

4 – proteïnekinase C-remmers

5 – angiogeneseremmers

6 – stimuleren de cytokinen IFN, TNF, IL-2

 

Verklaring
1 – Macrofagen zijn sleutelelementen van het immuunsysteem, echte afvalvangers.
2 – PAF is betrokken bij de ontstekingsreactie door de activiteit van neutrofiele monocyten en polynucleaire cellen te stimuleren.
3 – Plasmalogenen stabiliseren en voorkomen de oxidatie van de dubbellaagse membranen
4 – Proteïnekinase C is sterk betrokken bij celproliferatie.
5 – angiogenese bevordert de vorming van nieuwe bloedvaten en stimuleert proliferatie.
6 – De cytokines IFN (gamma-interferon), TNF (tumornecrosefactor) IL-2 (interleukine-2) zijn samenstellende actoren van onze natuurlijke afweer.

 

“Evaluatie van het effect van de inname van alkylglycerolen op de troficiteit van het rectale slijmvlies na preoperatieve bestraling van stadium T2-T3 rectumkanker behandeld met radiochirurgische combinatietherapie”.

prof. J.B. Dubois, dr. C. Schumacher. Centrum voor Kankerbestrijding. Val d’Aurelle. Montpellier

 

Jean Bernard Dubois’s research while affiliated with Institut du Cancer de Montpellier Val d’Aurelle and other places

Link naar publicaties van prof. J.B. Dubois

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Jean-Bernard-Dubois-64042981