Alkylglycerol bevordert de apoptose (= het proces waarin een cel zichzelf doodt) van kankercellen in de lever en heeft positieve effecten bij de behandeling van borst- en darmkanker. Lees meer over melkvet en het belang ervan in ons dieet.

Introductie en doelstelling:
Het anticarcinogene potentieel van melkvet (bevat o.a. alkylglycerol) kan worden toegeschreven aan de antioxiderende, ontstekingsremmende, immunostimulerende eigenschappen en de aanwezigheid van verbindingen met antimutagene effecten (=in staat frequentie van mutatie, zoals i.g.v. kanker cellen, te verminderen). Gezien de hoge incidentie van kanker was het doel van dit artikel om de literatuur over de biologische activiteit van melkvetcomponenten (zoals alkylglycerol) te herzien.
Korte beschrijving van de stand van kennis:
Geconjugeerd linolzuur (CLA), co-enzym Q10, fosfolipiden, β-caroteen en vitamine A, D en E spelen een belangrijke rol in de pro-oxidant / antioxidant homeostase (= het op peil houden van voeding- en afvalstoffen in de cellen via het interne milieu). De ontstekingsremmende eigenschappen van melkvet kunnen worden toegeschreven aan de aanwezigheid van fosfolipiden en verzadigde vetzuren met korte en middellange ketens. Geconjugeerd linolzuur heeft immunostimulerende eigenschappen en beïnvloedt de proliferatie en activiteit van lymfocyten en macrofagen. Verzadigde (C10 en C12) en onverzadigde (C18) vetzuren, evenals sfingolipiden, oefenen bacteriedodende effecten uit in het maagdarmkanaal. Vaccenic acid, CLA en sphingomyelin hebben antimutagene en anticarcinogene eigenschappen. Alkylglycerol bevordert de apoptose (= het proces waarin een cel zichzelf doodt) van kankercellen in de lever en heeft positieve effecten bij de behandeling van borst- en darmkanker.Conclusies:
De gezondheidsvoordelen van melkvet worden niet volledig benut vanwege het lage verbruik. Daarom hebben slechts enkele epidemiologische onderzoeken een negatieve correlatie aangetoond tussen de consumptie van vetrijke zuivelproducten en de incidentie van kanker. Meer onderzoek is nodig met klinische proeven bij mensen om een ​​beter begrip te krijgen van de biochemie tegen kanker die verband houdt met melkvetverbindingen.

 

Received: 08.12.2019; accepted: 03.01.2020; first published: 25.02.2020

Bron: http://www.aaem.pl/pdf-116095-47387?filename=The%20anticarcinogenic.pdf