Alkylglycerolen (AKG’s) zijn glycerol ether lipiden die van nature voorkomen in leveroliën van haaien, moedermelk en in bloed-aanmakende organen, waaronder lever, milt en beenmerg.[1]

Hun structuur wordt gekenmerkt door een vetzuur, waarvan de ketenlengte en het aantal dubbele bindingen kan variëren, gekoppeld aan de α-positie van een glycerolhoofdketen door een etherbinding.[2]

AKG’s hebben verschillende biologische effecten bij patiënten met kanker.

Bijvoorbeeld een toediening van AKG’s naast radiotherapie om de baarmoeder te behandelen voor baarmoederhalskanker resulteerde in een verminderde toxiciteit door radiotherapie en een langere overlevingstijd. [3]

Andere biologische effecten zijn het stimuleren van het immuunsysteem door een verhoogde bloedproductie leukocyten en trombocyten, activering van macrofagen en anti-tumorrespons bij o.a. carcinoom van long, colon, ovarium en prostaat,  [2] [7] .

Met betrekking tot de BBB (Blood Brain Barrier = bloed hersen barrière) is gebleken dat een behandeling met AKG’s leidde tot een beter transport van therapieën naar de hersenen, waarschijnlijk als gevolg van het versterken of verzwakken van de sterkte van een impuls door het zenuwstelsel van TJ’s (tight junctions=hoogste contactpunten) veroorzaakt door hun hydrofobe (waterafstotende) interactie met de lipide cel dubbellaag van endotheelcellen [4,5].

Kinderen die borstvoeding krijgen, moedermelk bevat als enige bij de mens alkylglycerol AKGs, blijken op latere leeftijd een lager risico op obesitas te hebben. Een verklaring is dat moedermelk op de een of andere manier de voortijdige overgang van beige vetweefsel (BeAT) naar wit vetweefsel tijdens de kindertijd en de adolescentie kan voorkomen. [6]