Samenvatting

Alkylglycerol zorgt ervoor dat werkzame bestanddelen langer aanwezig blijven in bloedbaan / op de huid om een effect te realiseren.

Abstract

De absorptiemodulerende activiteit van twee alkylglycerolderivaten (batyl en chimylalcohol) op huid (bloed) barrière-eigenschappen werd geëvalueerd. Biofysische tests zoals transepidermaal waterverlies (TEWL) en verzwakte totale reflectie-Fourier-transformatie infrarood (ATR-FTIR) spectroscopie, evenals in vitro huidpermeatieonderzoeken, werden uitgevoerd om het effect van deze verbindingen als absorptiemodulatoren te bepalen. Als model werden vier geneesmiddelen gebruikt: drie NSAID’s (diclofenac, naproxen en piroxicam) en glycyrrhizinezuur. De resultaten toonden aan dat behandeling van de huid met alkylglycerolen (i) een vermindering van de hoeveelheid doorgedrongen geneesmiddel veroorzaakte; (ii) een vermindering van TEWL; en (iii) veranderingen in de ATR-FTIR-pieken van lipiden van het stratum corneum, indicatief voor een meer geordende structuur. Al deze bevindingen bevestigen dat alkylglycerolen een absorptievertragend effect hebben op de geteste geneesmiddelen. Dergelijke effecten zullen naar verwachting leiden tot belangrijke toepassingen in de life science, complementaire en cosmetische sector, in gevallen waarin het wenselijk is dat het medicijn in de oppervlakkige lagen van de huid (bloedstroom) blijft om een ​​lokaal effect te bereiken.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28117757/